Tankeri za prevoz nafte s dvostrukom oplatom

Područje:

Kurs: Tankeri za prijevoz nafte s dvostrukom oplatom se provodi u skladu sa zahtevima Uredbe V / 1 STCW zakona, a temelji se na smernicama IMO Model Course 1.01. MARPOL Propisi 13f i Zakona o onečišćenja uljem iz 1990. Kurs je namenjen časnicima koji su bili na tankerima za prevoz nafte s dvostrukom oplatom.

Cilj:
Uspešan završetak ovog kursa treba omogućiti kandidatima koji služe na naftnim tankere sa dvostrukom oplatom razumeti razlike, prednosti i nedostatke između jednostrukih i dvostrukih oplata na tankera za prevoz nafte. Oni će biti u stanju shvatiti kako izgradnja brodova sa dvostrukom oplatom utiče na poprečnu i uzdužnu stabilnost raspored tereta i balatni tankovi, i usvojiti pravila i uvete za utovar i istovar tereta i balasta tokom plovidbe.

Sadržaj kursa:

  • Upoznavanje
  • Stabilnost
  • Tereti – Rukovanje – upute
  • Tereti – Rukovanje – utovar (slučaj 1,1)
  • Tereti – Rukovanje – istovar (slučaj U1)
  • Procena

Trajanje kursa 24 Hrs.