PLC (programibilni logički kontroleri)

Kurs je dizajniran za pomorske strojare i električare koji se u svakodnevnom radu susreću
s PLC kontrolerima. Na kursu se ući kako pročitati i razumeti osnovni diagram, kako rukovati,
popravljati i programirati PLC.

Na kraju kursa polaznici sami kreiraju vlastiti sistem automatizacije.

Trajanje kursa 2 dana.