Obuka skipera

Obuka skipera – kurs voditelj brodice C kategorije

Kurs obuke skipera namenjen osobama koje žele upravljati svim vrstama brodica i jahti do 30 BRT-a, u privatne i gospodarske svrhe.

Ovaj program se provodi u skladu sa zahtevima članka 53. Pravilnika o brodicama i jahtama (»Narodne novine«, br. 57/2006.)

Sadržaj kursa:

 • Navigacija
 • Motoristika i zaštitne mere
 • Pomorstvo, meteorologija, propisi i pružanje prve pomoći
 • Manevrisanje brodicom i izbegavanje sudara na moru
 • Pomorska radiotelefonska služba
 • Sigurnost na moru
 • Praktična plovidba na brodici (6 sati)

Trajanje kursa: 4 dana – 25 sati teoretski deo + 6 sati praktični deo

Za polaganje ispita potrebne su dve slike, važeća lična karta i lekarsko uverenje.

Dodatna obuka skipera – praktični dio navigacija na jahti

 1. Opcija A – kurs (3 dana) + navigacija (4 dana)
 2. Opcija B – navigacija (7 dana) bez kursa

Za one koje žele savladati veštinu upravljanja brodicom kategorije C, obuka skipera nudi i dodatne dve opcije kako bi se budući voditelji brodice – skiperi što kvalitetnije pripremili gde je naglasak stavljen na usvajanje novih i poboljšanje postojećih znanja i vešina upravljanja plovilom te prepoznavanju i prilagodbi različitim uslovima na moru. U ovim varijantama obuka skipera traje 7 dana i provodi se na jahti od 4 kabine i 44 stope.

Kroz praktični deo obuke dodatno se uvežbavaju celine navedene u programu, a posebna pozornost posvećuje se manevrisanju plovilom u marinama i lukama te skiperskoj odgovornosti.

Sadržaj praktičnog dijela kursa:

 • Manevriranje na motor
 • Sidrenje
 • Jedrenje
 • Man Overboard/Čovek u moru
 • Navigacija na motor

U cenu kursa uključeni su:

 • Smeštaj na brodu od 4 kabine po 2 ležaja i 44 stope
 • Skiper učitelj
 • Osiguranje od odgovornosti
 • Gorivo

Cena ne uključuje prevoz do početne tačke, hranu i piće, jedriličarsku opremu, ispit pri Lučkoj kapetaniji, slike i lekarski pregled (C KAT.) za polaganje ispita.

Ispiti za skipera

Voditelj brodice C kategorije

Profesionalni skiper mora imati najmanje uverenje za voditelja brodice kategorije C. Uverenje se izdaje nakon odslušanog kursa i položenog ispita. Za pristupiti ispitu potrebno je doneti i važeću potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti člana posade pomorskog broda, brodica i jahti izdanu od strane ovlašćenog lekara.

Program kursa Voditelja brodice C kategorije provodi se strogo prema programu koji propisuje Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, i traje ukupno 31 sat.

S uverenjem voditelja brodice C kategorije može se upravljati svim brodicama, kao i jahtama do 30 bruto tona (i za gospodarske svrhe), a izdaje se na period od pet godina. Obnavlja se s važećom potvrdom o zdravstvenoj sposobnosti člana posade pomorskog broda, brodica i jahti izdanom od strane ovlaštenog lekara.

Zapovednik jahte A kategorije

Osoba koja želi upravljati jahtama do 100 bruto tona mora odslušati kurs za zapovednika jahte kategorije A i položiti ispit. Za pristupiti ispitu potrebno je doneti i važeću potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti člana posade pomorskog broda, brodica i jahti izdatu od strane ovlaštenog lekara.

Program kursa zapovednika jahte kategorija A provodi se strogo prema programu koji propisuje Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, i traje ukupno 75 sati.

Sertifikat zapovjednika jahte A kategorije se izdaje na period od pet godina. Obnavlja se s važećom potvrdom o zdravstvenoj sposobnosti člana posade pomorskog broda, brodica i jahti izdatom od strane ovlašćenog lekara.

Zapovednik jahte B kategorije

Osoba koja želi upravljati jahtama do 500 bruto tona mora odslušati kursa za zapovednika jahte kategorije B i položiti ispit. Za pristupiti ispitu potrebno je doneti i važeću potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti člana posade pomorskog broda, brodica i jahti izdanu od strane ovlašćenog lekara.

Program kursa zapovednika jahte kategorija B provodi se strogo prema programu koji propisuje Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, i traje ukupno 174 sata.

Sertifikat zapovednika jahte B kategorije se izdaje na period od pet godina. Obnavlja se s važećom potvrdom o zdravstvenoj sposobnosti člana posade pomorskog broda, brodica i jahti izdanom od strane ovlašćenog lekara.