Niski napon

Kurs je koncipiran za pomorske strojare i električare koji rukuju i održavaju brodski pogon. Kroz kurs ćete se upoznati s osnovnim radnim principima, održavanjem i testiranjem brodske električne opreme. Kurs pokriva teoretske i praktične instrukcije na brodskoj nisko naponskoj opremi.

Poglavlja kursa:

 • Teoretska:
  • sigurnost pri radu
  • izvori električne energije
  • napon, struja, otpor
  • električna snaga
  • smer struje
  • serijski i pararelni krugovi
  • industrijski prekidači
  • kondenzatori
  • magneti
  • zavojnice
  • elektromagnetski releji
  • motori i generatori
  • osigurači
  • Jednosmerna i naizmenična struja
  • transformatori
  • električni krugovi
  • čitanje i razumijevanje nacrta
 • Praktično:
  • merenje struje, napona i otpora
  • merenje multimetrom
  • test izolacije
  • magnetizam
  • električne komponente
  • vežba elektromotor, transformator
  • otklanjanje kvarova

Trajanje kursa 3 dana.