Upravljač motornog čamca C kategorije

Opseg kursa:

Kurs Upravljač motornog čamca C kategorije se provodi u skladu sa zahtevima člana 53. Pravilnika o čamcima i jahtama.

Cilj kursa:

Po uspešnom završetku kursa polaznici će biti osposobljeni za rukovanje i upravljanje:

  • Svim vrstama čamaca
  • Svim vrstama jahti do 30 BT

Sadržaj kursa:

  • Navigacija
  • Motoristika i zaštitne mere
  • Pomorstvo, meteorologija, propisi i pružanje prve pomoći
  • Manevrisanje brodicom i izbegavanje sudara na moru
  • Pomorska radiotelefonska služba
  • Sigurnost na moru
  • Praktična plovidba na brodici

Trajanje kursa: 31 sat

Uverenje o osposobljenosti za upravljača motornog čamca C kategorije može steći osoba koja ima najmanje 18 godina života, udovoljava propisanim zdravstvenim uslovima, posebno u pogledu vida i sluha, završi obuku i položi ispit prema propisanom programu.

Trajanje uverenja: S uverenjem upravljača motornog čamca C kategorije može se upravljati svim čamcima, kao i jahtama do 30 bruto tona (i za gospodarske svrhe), a izdaje se na period od 5 (pet) godina. Obnavlja se s važećom potvrdom o zdravstvenoj sposobnosti člana posade pomorskog broda, čamca i jahti izdatom od strane ovlašćenog lekara.