Električna propulzija

Kurs je koncipiran da upozna brodske strojare i električare sa osnovama brodskih električnih propulzija.
Kurs će ponuditi samo teoretske instrukcije.

Poglavlja:

  • pregled električne propulzije
  • operacija motora
  • konverteri
  • pomoćni uredjaji
  • zaštite
  • održavanje
  • sigurnosne procedure

Trajanje kursa 2 dana.