D9 – Radiooperater s ograničenim ovlašćenjima (ROC) (IV/1)

Pomorci zaduženi za komunikaciju u slučajevima opasnosti i pogibelji na brodu u skladu s GMDSS-om moraju imati jedan od dva GMDSS sertifikata.

Global maritime distress and safety system (GMDSS) sertifikati

1. Radiooperater s ograničenom vlasti (ROC) (HR IV/1)
2. Radiooperater s opštom vlasti – (GOC) (STCW IV/2)

Trajanje kursa: Kurs za D9 brevet traje 24 sata (3 dana).

Trajanje breveta: D9 brevet ima trajanje za razdoblje od 5 godina od dana izdavanja.

Napomene: Nakon odslušanog kursa polaznika prijavljujemo na ispit čiji termin određuje lučka kapetanija. Po izdavanju breveta od strane lučke kapetanije polaznik isti može preuzeti u našem centru.

 

Brevet D9 – Radiooperater s ograničenim ovlašćenjima (ROC) (IV/1)

Ovaj sertifikat je dovoljan za pomorce koji plove u priobalnom području (A1) koje je pokriveno VHF signalom. Kurs se sastoji od:

  • Načela pomorskih komunikacija
  • GMDSS komunikacijski sistemima
  • Uzbunjivanje
  • Postupci opštih komunikacija