D6B – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korišćenje ARPA uređaja (Radna razina)

Trajanje kursa D6B i vremensko ograničenje breveta

Kurs za dobijanje breveta D6B – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja (Radna razina) traje 50 sati (5 dana).

Rok trajanja D6B breveta (sertifikata) je pet godina od dana izdavanja.

Od čega se sastoji kurs D6B – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korišćenje ARPA uređaja (Radna razina)?

Kurs se sastoji od sledećih celina:

 • Teorijske osnove i upotreba pomorskih radarskih sistema
 • Uključivanje i podešavanje radara prema uputima proizvođača
 • Ručno radarsko ucrtavanje (Plotiranje)
 • Upotreba radara u svrhu sigurnosti plovidbe
 • Upotreba radara u izbegavanju sudara ili položaja opasnih blizina
 • Opis ARPA sistema
 • Rad s ARPA sistemom

Što je plotiranje?

Radari tipa ARPA vrše automatsko plotiranje i operator (oficir na straži može videti sve potrebne elemente poduzimanje manevra izbegavanja sudara. Međutim i ”obični” navigacijski radari mogu se efikasno koristiti za izbegavanje sudara, ali za relativno manji broj ciljeva (2 do 4), što zavisi od uvežbanosti operatera. Ovaj problem se rešava na manevarskom dijagramu ili radarskom dijagramu koristeći uglavnom relativnu metodu rešavanja problema. To se naziva PLOTIRANJE.

Upotreba radara u svrhu sigurnosti plovidbe

Određivanje pozicije pomoću radara

 • Pozicija broda istovremenim merenjem dve ili više udaljenosti
 • Pozicija broda istovremenim smeranjem dve ili više smerova (azimuta ili pramčanih kutova)
 • Pozicija broda kombinacijom smera i udaljenosti
 • Identifikacija nepoznatih objekata
 • Približavanje obali

Upotreba paralelnog indeksa (PI)

 • Dovođenje broda na tačku sidrenja
 • Tačka promene kursa i međutačka

Opis ARPA sustava

ARPA (Automatic Radar Plotting Aid) je kompjutorizirani radarski sistem za automatsko ucrtavanje i izbegavanje sudara.

Temeljna prednost ARPA radara u odnosu prema klasičnom je u obradi podataka o otkrivenim objektima. Prednosti su višestruke, a sve se mogu klasificirati u dvije vrste:

 • prednosti vezane za kvalitetu slike,
 • prednosti vezane za ARPA sistem kao izvor navigacijskih podataka.

Opasnosti od prekomernog pouzdavanja u ARPA uređaj

Radar ARPA je od izuzetne pomoći svakom časniku palube u vršenju straže, jer brzo i lako otkriva objekte na moru, daje elemente njihovog kretanja, te upozorava na mogućnost sudara. To naročito dolazi do izražaja u uslovima slabe vidljivosti.

Međutim, kako god radar ARPA bio koristan, pomorac se ni u kojem slučaju ne sme osloniti samo na njega, jer ARPA je ipak samo pomoćno sredstvo za vođenje navigacije.