D6A – Korišćenje radarskog uređaja

Trajanje kursa D6A i vremensko ograničenje breveta

Kurs Korišćenje radarskog uređaja – D6A traje 21 sat (3 dana), a obuhvata osnove rada i korišćenja radarskog uređaja.

Rok trajanja D6A breveta (ovlašćenja) je neograničen.

Šta je navigacijski radar

Navigacijski radar je navigacijski uređaj za otkrivanje objekata, merenje kutova i daljina, te izbegavanja sudara na moru. Naziv radar dobio je od početnih slova engleske rečenice Radio Detection And Ranging (radio-detekcija i merenje).

Osnovne funkcije rada su sposobnost elektromagnetskih valova da se odbijaju od prepreka (objekata) kada naiđu na njih i odbijeni valovi registruju na prijemnom delu radarskog uređaja.

Radar je izuzetno korisno sredstvo za vođenje navigacije a time i određivanje pozicija ali isto tako može biti vrlo opasno ako se isključivo oslanjamo na njega. To se događa ako se pogrešno identifikuju objekti na ekranu radara ili ako postoje neke tehničke greške kojih operator nije svestan. Stoga se radar ne smeju nikad koristiti kao jedino navigacijsko sredstvo.

Koje su prednosti korišćenja radara

Prednosti radara kao navigacijskog uređaja su:

  • Korišćenje radara ne zavisi mnogo o optičkim uslovima što znači da se efikasno može koristiti noću, magli, i uslovima slabe vidljivosti
  • Pri povoljnim uslovima radarska pozicija je vrlo tačna
  • Pozicija se određuje brzo i jednostavno s jednim objektom u bilo kojem trenutku
  • Omogućava određivanje pozicije na većim udaljenostima od metode terestičke navigacije
  • Veoma je pogodan za izbegavanje sudara na moru
  • Koristi se i kao meteorološko sredstvo naročito za otkrivanje olujnih oblaka