D5 – Oficir odgovoran za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT

Kurs D5 – Oficir odgovoran za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi (STCW II/3) traje 156 sati (16 dana).

Sastoji se od:

  • Terestrička navigacija
  • Osnove meteorologije
  • Manevrisanje brodom i pravila o izbegavanju sudara na moru
  • Sigurnost na moru
  • Rukovanje brodom i teretom
  • Engleski jezik

Za upis je potrebno:

  • Potvrda o zdravstvenoj sposobnosti člana posade pomorskog broda, brodica i jahti,
  • Breveti D2, D6A, D11, D12, D17, D19, D44
  • 36 meseci navigacije u službi palube.

Nakon 12 meseci plovidbe u svojstvu časnika na brodu do 500 BT može zatražiti sertifikat za “Zapovednika do 500BT u priobalnoj plovidbi”.

D5 brevet (sertifikat/ovlašćenje) ima trajanje za razdoblje 5 godina od dana izdavanja.