D49B – Visoki napon – Upravljačka razina – High Voltage

D49B – Visoki napon pomorski kurs na upravljačkoj razini je osmišljen za sticanje veština, za rešavanje problema i dijagnostiku kvarova s kojima se pomorci susreću na raznim brodovima i offshore postrojenjima. Na STCW 2010 kursu D49B polaznici će steći znanje, razumevanje i veštine o visokonaponskim instalacijama što je propisanu u PRAVILNIKU O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZVANJIMA I SERTIFIKATIMA O OSPOSOBLJENOSTI POMORACA (NN 124/15):

Obeležija dizajna visokonaponskih instalacija

 • Proizvodnja i distribucija visokog napona na brodovima
 • Električni pogonski sistem
 • Sinkro konvertori i ciklo konvertori
 • Funkcionalni, operativni i sigurnosni zahtevi za visokonaponski sistem
 • Imenovanje osposobljenog osoblja za održavanje i popravak različitih visokonaponskih sklopnih uređaja
 • Prednosti visokonaponskih sustava
 • Prednosti izoliranog sustava
 • Prekidači strujnih krugova visokonaponskih sustava
 • Visokonaponski kabel
 • Visokonaponski osigurači
 • Korektivne mere koje je potrebno poduzeti tokom kvarova visoko naponskog sistema
 • Način uključivanja izoliranih komponenti visokonaponskih sustava
 • Izbor prikladne aparature za izolaciju i ispitivanje visokog napona
 • Postupci uključivanja i izolacije visokonaponskih sustava, uključujući sigurnosnu dokumentaciju
 • Karakteristike otpora izolacije i polarizacijski indeks visokonaponske opreme

 

Sigurnost pri radu s visokonaponskih instalacija

 • Upotreba osobne sigurnosne opreme:
 • Izolirane rukavice, zaštite naočare, izolirane trake, izolirana obuća, spojnice,
 • kablovi za uzemljenje, visokonaponski testeri
 • Poznavanje uslova za certifikaciju osobne zaštitne opreme
 • Visokonaponski sigurnosni postupci:
  1. dopuštenje i koordinacija rad na visokonaponskim sustavima
  2. informacija, upozorenje i zaštita od neovlaštenog uticaja na sigurnost
  3. pomoć pri radu na visokonaponskim sustavima
  4. provera postojanja napona pre početka rada

Trajanje kursa D49B – Visoki napon – Upravljačka razina

Kurs D49A – Visoki napon – Radna razina ukupno traje 22 sata od čega je 12 sati predviđeno za predavanja a deset sati za vežbe.