D48 – Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša

D48 brevet – Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša polaznicima osigurava znanja, razumevanja i veštine kao što su:

  • Sprečavanje onečišćivanja morske okoline i postupci protiv onečišćenja,
  • Poznavanje mere opreza koje je potrebno poduzeti radi sprečavanja onečišćenja morske okoline,
  • Postupci u slučaju onečišćenja i sva s time povezana oprema,
  • Važnost proaktivnih mera zaštite morskog okoliša.

Trajanje tečaja Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša: 8 sati (1 dan)

D48 brevet se izdaje bez vremenskog ograničenja.

Nakon odslušanog kursa D48 brevet se dobija bez polaganja ispita.