D45 – Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu

Brevet D45 – Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu (BRM) stječe pomorac koji uspješno odsluša tečaj koji omogućava polaznicima stjecanje znanja o načelima upravljanja ljudskim resursima na zapovjedničkom mostu, uključujući:

  1. raspodelu, dodjelu i određivanje prioriteta među resursima,
  2. učinkovitu komunikaciju,
  3. samopouzdanje i rukovođenje,
  4. stvaranje i održavanje svijesti o stvarnom stanju,
  5. uvažavanje timskog iskustva.

Trajanje tečaja: Kurs za D45 brevet traje 20 sati (2 dana).
Valjanost breveta: D45 brevet ima valjanost bez vremenskog ograničenja.
Napomene: Nakon odslušanog tečaja polaznik dobiva potvrdnicu – nema ispita!