D43 – Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti (STCW VI/6-2)

Prema Pravilniku o zvanjima i sertifikatima o osposobljenosti pomoraca sertifikat D43 brevet – Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti (STCW VI/6-2) su dužne steći sve osobe koje obavljaju poslove na brodu koji mora udovoljavati odredbama ISPS Pravilnika, koje su imenovane za obavljanje sigurnosti dužnosti, uključujući aktivnosti vezane uz suzbijanje piratstva i oružanih pljački i to pre preuzimanja navedenih dužnosti na brodu.

CILJ KURSA

  • Održavanje uslova propisanih planom sigurnosne zaštite broda
  • Prepoznavanje sigurnosnih rizika i pretnji
  • Preduzimanje redovitih sigurnosnih inspekcija broda
  • Ispravno korišćenje sigurnosne opreme i sistema

USLOVI UPISA

  • lična karta ili pasoš
  • 1 fotografija

TRAJANJE: 9 sati (1 dan)

Trajanje:  D43 brevet – sertifikat nema vremenskog ograničenja