D34 – Osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu u luci

Brevet D34 – Osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu u luci steče osoba koja:

 • ima najmanje srednjoškolsko obrazovanje,
 • je završila posebnu obuku, skladno sadržaju kursa D34,
 • ima najmanje 1 godinu radnog iskustva,
 • je položila odgovarajući ispit.

Sadržaj kursa:

 • Uvod
 • Politika sigurnosne zaštite u pomorstvu
 • Odgovornosti glede sigurnosne zaštite
 • Procena sigurnosne zaštite luke
 • Sigurnosna oprema
 • Plan sigurnosne zaštite broda
 • Određivanje pretnji, prepoznavanje i reakcija
 • Sigurnosni postupci na brodu
 • Spremnost u slučaju nužde, uvežbavanje i vežbe
 • Beleške glede sigurnosne zaštite
 • Sigurnosna obuka

Trajanje kursa: 20 sati

Brevet D 34 ima trajanje bez vremenskog ograničenja.