D33 – Osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu u društvu

Neki od zadataka osoba odgovornih za sigurnosnu zaštitu u društvu obuhataju delotvorno provođenje brodskog sigurnosnog plana, odlučivanje o nivou sigurnosti broda, unapređivanje brodskog plana sigurnosti te osiguravanje adekvatnog sigurnosnog treninga.

Kurs za dobivanje breveta D33 traje 20 sati (2 dana)

Sastoji se od:

 • Uvod
 • Politika sigurnosne zaštite zaštite u pomorstvu
 • Odgovornost glede sigurnosne zaštite
 • Procena sigurnosne zaštite luke
 • Sigurnosna oprema
 • Plan sigurnosne zaštite broda
 • Određivanje pretnji
 • Prepoznavanje i reakcija
 • Postupci sigurnosne zaštite u luci
 • Spremnost u slučaju nužde-Uvežbavanje i vežbe
 • Beleške glede sigurnosne zaštite
 • Sigurnosna obuka