D32 – Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda (STCW VI/5)

Tokom kursa D32  polaznici će biti osposobljeni za uspešno izvršavanje dužnosti časnika odgovornog za sigurnosnu zaštitu broda uključujući implementaciju i održavanje plana brodske sigurnosti, identifikaciju obrazaca ponašanja osoba koje bi mogle biti pretnja sigurnosti te detekciju oružja.

Trajanje kursa: Kurs za D32 brevet traje 14 sati (2 dana)
Valjanost breveta: Brevet D32 se izdaje bez vremenskog ograničenja

Kurs D32 – Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda sastoji se od:

 • Uvod
 • Politika sigurnosti u pomorstvu
 • Odgovornosti glede sigurnosti
 • Procena sigurnosti broda
 • Sigurnosna oprema
 • Plan sigurnosti broda
 • Otkrivanje pretnji – Prepoznavanje i postupci
 • Sigurnosni postupci na brodu
 • Spremnost u slučaju nužde
 • Uvežbavanje i Vežbe
 • Beleške glede sigurnosti
 • Sigurnosna obuka

Dužnosti i odgovornosti časnika odgovornog za sigurnosnu zaštitu broda su:

 1. preduzimanje redovnih pregleda i provera stanja sigurnosti broda radi osiguranja primene odgovarajućih mera zaštite;
 2. održavanje i nadziranje primene plana sigurnosne zaštite broda, uključujući i odobrene izmene i dopune plana;
 3. primena mera zaštite tokom rukovanja teretom i brodskim zalihama u dogovoru s drugim članovima posade i osobama odgovornim za sigurnosnu zaštitu luke;
 4. predlaganje izmena plana sigurnosne zaštite broda;
 5. sprovođenje upoznavanja članova posade, posebno novoukrcanih članova posade, s načelima i primenom mera sigurnosne zaštite, kako je to primereno;
 6. izveštavanje osobe odgovorne za sigurnosnu zaštitu društva i osobe odgovorne za sigurnosnu zaštitu luke o svim događajima koji se odnose na sigurnost;
 7. usklađivanje primene plana sigurnosne zaštite broda s osobom odgovornom za sigurnosnu zaštitu u društvu i osobom odgovornom za sigurnosnu zaštitu luke;