D3 III/14 , “Zapovednik broda do 200BT u nacionalnoj plovidbi ”

Kurs se sastoji od sledećih predmeta:

  • Plovidba
  • Sigurnost na moru
  • Rukovanje brodom i teretom
  • Engleski jezik

Kurs traje 68 sati (7 dana).

Za upis je potrebno:

  • Potvrda o zdravstvenoj sposobnosti člana posade pomorskog broda, brodica i jahti,
  • Brevet D6A – Koriš’enje radarskog uređaja,
  • 24 meseca navigacije u službi palube.

D3 brevet (sertifikat/ovlašćenje) ima trajanje bez vremenskog ograničenja.