Brevet D27 – Osposobljenost za rad s opasnim teretima (STCW B- V/b i STCW B-V/c) ima trajanje 5 godina od datuma izdavanja.

Kurs za dobijanje breveta D27 traje 28 sati (3 dana)

Sastoji se od:

 • Uvod – cilj i svrha kursa
 • Osvrt na dosadašnji razvoj i opšta tumaćenja
 • Konvencije
 • IMO i opasne materije
 • IMDG pravilnik
 • Klasifikacija-Fizikalna i Hemijska svojstva
 • Klasifikacija-Sustav UN-a Kako ga primjenjujemo
 • Klasifikacija-IMDG klase
 • Pakovanje i Zahtevi za tankove
 • Konstrukcija i Testiranje Pakovanja – IBCS i Prenosni tankovi
 • Postupci isporuke
 • Ograničenje količine
 • Prevoz
 • Dodatak IMDG pravilnika
 • Siguran prevoz i Skladištenje opasnih tereta u lukama
 • Izmene u budućnosti