D20 – Pružanje medicinske nege na brodu (STCW VI/4-2)

Brevet D20 – Osposobljenost za pružanje medicinske nege na brodu (STCW VI/4-2) ima trajanje 5 godina od datuma izdavanja.

Kurs za dobijanje breveta traje 45 sati (5 dana)

Sastoji se od:

  • Prva pomoć
  • Nege o unesrećenim
  • Nega
  • Bolesti
  • Zlouporaba alkohola i droga
  • Nega zubi
  • Ginekologija-trudnoća i porod
  • Medicinska nega o spašenim osobama ukljucujuci pogibao-hipotermiju i izlaganje hladnoći