D15 – Osposobljenost za rad na brodovima za ukapljene plinove (STCW V/1-2-2)

Prema Pravilniku o zvanjima i sertifikatima o osposobljenosti pomoraca brevet D15 moraju imati zapovednik, upravitelji stroja, prvi oficiri palube, drugi oficiri stroja i sve osobe s neposrednom odgovornošću za ukrcaj, iskrcaj, nadzor nad teretom za vreme plovidbe, rukovanje teretom, čišćenje tankova ili druge postupke vezane uz teret na tankerima za ukapljenih plinova.

Brevet D15 – Osposobljenost za rad na brodovima za ukapljene plinove (STCW V/1-2-2) ima valjanost 5 godina od datuma izdavanja.

Kurs traje 60 sati (6 dana)

Sastoji se od:

 • Uvod
 • Hemijska i fizikalna svojstva
 • Opasnosti
 • Propisi
 • Izvedbe tankera i opreme za teret
 • Sistem rukovanja teretom
 • Sigurnost
 • Rukovanje teretom
 • Veza brod kopno
 • Postupci u slučaju nužde
 • Rasprava i zaključak