D14 – Osposobljenost za rad na tankerima za ulje (STCW V/1-1-2)

Prema Pravilniku o zvanjima i sertifikatima o osposobljenosti pomoraca brevet D14 moraju imati zapovednik, upravitelji stroja, prvi oficiri palube, drugi oficiri stroja i sve osobe s neposrednom odgovornošću za ukrcaj, iskrcaj, nadzor nad teretom za vreme plovidbe, rukovanje teretom, čišćenje tankova ili druge postupke vezane uz teret na tankerima za prevoz ulja.

Brevet D14 – Osposobljenost za rad na tankerima za ulje (STCW V/1-1-2) ima trajanje 5 godina od datuma izdavanja.

Kurs traje 60 sati (6 dana).
Sastoji se od:

  • Uvod
  • Osnovna svojstva i opasnosti tekućih ugljikovodika
  • Opasnosti
  • Sprečavanje onečišćenja
  • Izvedbe tankera i oprema
  • Operacije na tankerima
  • Razno
  • Postupci u slučaju nužde
  • Sistem inertnog plina
  • Pranje tankova sirovom naftom