D1 – Poseban program o postupcima u slučaju opasnosti na brodu

Sadržaj kursa D1 – Poseban program o postupcima u slučaju opasnosti na brodu:

Uvod, sigurnost i preživljavanje

Komuniciranje u nuždi

 • Razumevanje sigurnosnih informacija i uputa
 • Upute i signali opasnosti i pogibli
 • Načini komuniciranja s drugim osobama na brodu

Pad čoveka u more

 • Neposredni postupak
 • Korišćenje pojasa za spašavanje
 • Učestvovanje pri podizanju čoveka iz mora

Požar na brodu

 • Otkrivanje požara
 • Znak za požar
 • Neposredni postupci
 • Osnovno korištenje prenosnih aparata za gašenje
 • Zatvaranje vatro-nepropusnih vrata

Napuštanje broda

 • Znak za napuštanje broda
 • Neposredni postupci
 • Poznavanje zbornih mesta
 • Smeštaj i oblačenje prsluka za spašavanje
 • Zatvaranje i otvaranje vodonepropusnih vrata

Prva pomoć

 • Postupci neposredno nakon nezgode
 • Neposredno pružanje pomoći povređenim osobama