Automatika i upravljanje

Kurs Automatika i upravljanje je koncipiran da upozna pomorske strojare i električare s automatikom modernih brodova. kurs pokriva praktičan i teoretski rad na opremi brodske automatizacije.

Poglavlja:

  • uvod u brodske automatske principe
  • merni davači
  • instrumentacija
  • pojačala
  • PID regulatori
  • aktuatori
  • nacrti

Trajanje kursa Automatika i upravljanje je 3 dana.