AIS – Automatski Identifikacijski Sistem

Automatski Identifikacijski Sistem je uređaj koji omogućava brodovima identifikaciju drugih brodova koji se nalaze u blizini s ciljem poboljšavanja sigurnosti na moru. Uređaj prima i odašilje informacije s osnovnim podacima o brodovima u okruženju kao što su naziv broda, pozivni znak, dubina, širina, gaz, pozicija, kurs, brzina, vrsta tereta, odredište i vreme dolaska.

Kurs je namenjen oficirskom osoblju na palubi na brodovima koji koriste uređaj Automatski Identifikacijski Sistem s ciljem edukacije o tome kako uređaj radi.

Po uspešnom završetku kursa polaznici će biti osposobljeni za:

  • Razumevanje ciljeva AIS-a
  • Razumevanje kako AIS funkcioniše
  • Razumevanje prednosti i nedostataka sustava
  • Razumevanje procesa donošenja odluka koji se mora primeniti pri korišćenju
  • Proveru brodskih AIS podataka
  • Korišćenje AIS-a za pomoć pri izbegavanju sudara

Kurs traje 2 dana