Lista pomorskih kurseva

Kategorija kursa
Naziv kursa
Osnovna ovlašćenjaD3 – Zapovednik broda do 200BT u nacionalnoj plovidbi (STCW)

D4 – Član posade koji čini deo plovidbene straže na palubi (Kormilar) (STCW II/4)

D5 – Oficir odgovoran za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi (STCW II/3)

D7 – Član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici (STCW III/4)

D8 – Oficir stroja odgovoran za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage do 1000KW u nacionalnoj plovidbi (III/5)

D35 – Zapovednik ribarskog broda u nacionalnoj plovidbi i ZERP-u
SimulatorD6A – Korišćenje radarskog uređaja

D6B – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korišćenje ARPA uređaja (Radna razina)

D6C – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korišćenje ARPA uređaja (Upravljačka razina)

D44 – Korišćenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom (ECDIS)

AIS – Automatski Identifikacijski Sistem
Radio službaD9 – Radiooperater s ograničenim ovlašćenjima ( IV/1)

D11 – Radiooperater s opštim ovlašćenjima – GMDSS (STCW IV/2)
Sigurnost i medicinaD1 – Poseban program o postupcima u slučaju opasnosti na brodu

D2 – Osnovna sigurnost na brodu (STCW A-VI/1)

D12 – Osposobljenost za upravljanje gašenjem požara (STCW VI/3)

D19 – Osposobljenost za pružanje medicinske prve pomoći (STCW VI/4-1)

D20 – Osposobljenost za pružanje medicinske nege na brodu (STCW VI/4-2)

D27 – Osposobljenost za rad s opasnim teretima (STCW B- V/b i STCW B-V/c)

D32 – Oficir odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda (STCW VI/5)

D33 – Osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu u društvu

D34 – Osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu u luci

D42 – Osnovni program sigurnosne zaštite (STCW VI/6-1)

D43 – Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti (STCW VI/6-2)
TankeriD13A – Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i hemikalije ( STCW V/1-1-1)

D13B – Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove (STCW V/1-2-1)

D14 – Osposobljenost za rad na tankerima za ulje (STCW V/1-1-2)

D15 – Osposobljenost za rad na brodovima za ukapljene plinove (STCW V/1-2-2)

D16 – Osposobljenost za rad na tankerima za hemikalije (STCW V/1-1-3)
Plovila i jahteD17 – Osposobljenost za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice (STCW VI/2-1)

D18 – Osposobljenost za rukovanje brzom brodicom za spašavanje (STCW VI/2-2)

D30 – Osposobljenost za rad na brzom plovilu

D31 – Osposobljenost za upravljanje brzim plovilom

Upravljač motornog čamca kategorije A

Upravljač motornog čamca kategorije B

Upravljač motornog čamca kategorije C

Zapovednik jahte kategorije A (jahta do 100 BT)

Zapovednik jahte kategorije B (jahta do 500 BT)
Ljudski resursiD45 – Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovedničkom mostu

D46 – Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici

D47A – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – radna razina

D47B – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – upravljačka razina

HELM – Human Element Leadership and Management – radna razina

HELM – Human Element Leadership and Management – upravljačka razina
PutničkiD21-D26 – Mere sigurnosti na putničkom brodu (STCW V/2) – oficir

D21-D26 – Mere sigurnosti na putničkom brodu (STCW V/2) – posada
Morska okolinaD48 – Sprečavanje onečišćenja morske okoline

VGP – Vessel General Permit
SkiperiObuka skipera
Ostali kurseviTankeri za prevoz nafte s dvostrukom oplatom

VLCC Tanker napredni kurs rad s teretom

Ostali preporučeni kursevi
Brodska elektronikaD49A – Visoki napon – Radna razina

D49B – Visoki napon – Upravljačka razina

Osnovni kurs električna energija na brodu

Kompjuterske mreže

Osnovni kurs za kompjutere

PLC (programibilni logički kontroleri)

Automatika i upravljanje

Električna propulzija

Niski napon

Sigurno rukovanje električnim uređajima u eksplozivnim područjima